Vodomerné šachty

Našim klientom ponúkame vodomerné a prečerpávacie šachty od renomovaného výrobcu Mareka Hrebenára zo Spišskej Novej Vsi. Výrobky tohto výrobcu sú vo viacerých variantoch a na ich ďalšom vývoji sa svojimi návrhmi a vylepšeniami podieľajú aj naši klienti.

Produkty:

Vodomerná šachta štandard
Výška telesa 1,2 m, priemer 1 m, vstupný otvor 0,60 m, priemer výška 0,30 m, celková výška 1,5 m
3 schody
Prechodky na potrubie pre vodomer 32 mm sú umiestnené 20 cm od podstaty (dna)
Cena 200 €

Vodomerná šachta malá
Výška 1 m, priemer 1 m, vstupný otvor 0,30 m, výška 0,60 m, celková výška 1,3 m
Cena 180 €

Prečerpávacia šachta štandard
Plastová s výškou 1,2 m, priemerom 1 m, priemer vstupného otvora 0,60 m výška 0,30 m
Vo vnútri sú 3 schodíky.
Cena 200 €

Prečerpávacia šachta malá
Vstupný otvor na splašky a výtlak sa môžu navariť podľa želania zákazníka.
Štandardný vstup z kanála d-125 a výtlak od čerpadla d-50.
Cena 180 €